UIT BORNSE BODEM

locatie
Museum Bussemakerhuis, Borne

Een archeologische tentoonstelling die de geschiedenis van Borne in beeld brengt aan de hand van zes illustratieve vondsten die het verhaal door de tijd zullen ondersteunen.

De tentoonstelling is opgezet in samenwerking met de in Borne geboren Anne Ponten, studente archeologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Haar doel is om met deze tentoonstelling geschiedenis en archeologie toegankelijk te maken voor een breed publiek, dit door de focus te leggen om de lokale historie.

Verder zal aandacht worden besteed aan het werk van een archeoloog, hoe zij te werk gaan om onze geschiedenis te reconstrueren.

Minicollege Archeologie, zaterdagmiddag 29 september of 13 oktober

In aanvulling op de tentoonstelling 'Uit Bornse bodem' zal er twee maal een minicollege over archeologie worden verzorgd door Anne Ponten.

Na afloop bezoekt u samen met haar de tentoonstelling!
Meer info: www.bussemakerhuis.nl.

Iedere bezoeker van de tentoonstelling wordt uitgenodigd zijn of haar stem uit te brengen op het artefact wat het meest aanspreekt. Het artefact met de meeste stemmen krijgt een vaste plek in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden in de tentoonstelling: 'Archeologie uit je achtertuin'.