Samenkomst bij kruiswegstaties

Bij het Carmelitessenklooster in Zenderen

locatie
Carmelitessenklooster, Zenderen

De Raad van Kerken Borne-Hertme-Zenderen organiseert bij de kruiswegstaties aan de kloostermuur van het Carmelitessenklooster te Zenderen een bijeenkomst.

We verzamelen buiten bij de ingang van het klooster en gaan vervolgens de 14 staties langs. Er klinken korte teksten en er is stilte en bij het wandelen naar een volgende statie zingen we samen.

De bijeenkomst sluiten we af in de kloosterkapel met een gebedsmoment.

Medewerking wordt verleend door pater Edgar Koning, zuster Josephine de Jong, pastor Anita Oosterik en dominee Johan Meyer.