De goede dood: Seneca en Marcus Aurelius

Filosofiecafé Twente met Anton van Hooff

prijs
€ 5,00 - € 10,00
locatie
Kulturhus de Bijenkorf, Borne

Meer info volgt zsm.

U kunt zich vooraf opgeven door uiterlijk op donderdag voorafgaand aan de zondag waarop de lezing wordt gehouden €10,00 over te maken op IBAN nummer NL91 RABO 0198 2534 19 t.n.v. Filosofiecafé Twente onder vermelding van titel lezing.

Ook kaarten aan de zaal verkrijgbaar. Voor jongeren geldt een reductie van €5,00.