Over Borne

Oud Borne

In het beschermd dorpsgezicht 'Oud Borne' krijg je een indruk van de rijke historie van Borne. De nog aanwezige historische structuur en de vele Rijks- en gemeentelijke monumenten, zoals de Oude kerk, museum het Bussemakerhuis, de Bornse synagoge, de Klopjeswoningen, de Meijershof en de Mariakapel maken 'Oud Borne' tot een bijzondere plek. Je kunt op eigen gelegenheid Oud Borne ontdekken, maar het wordt pas echt interessant als een ervaren gids je meeneemt in de Bornse historie. Hiervoor kan je afspraken maken via de website www.gidsenoudborne.nl

De Groene Poort

Het buitengebied van Borne (De Groene Poort) bevindt zich op het kruispunt van de stedelijke en landschappelijke as van Twente. Het kenmerkt zich door diverse beken, het open essenlandschap op de Zenderense Es en het typisch Twentse coulisselandschap van het landgoed Weleveld tussen Hertme en Zenderen. Met het project 'De Groene Poort' heeft de gemeente zich sterk gemaakt voor het behoud en de ontwikkeling van het buitengebied. Een groot aantal projecten is tot stand gekomen op initiatief en met medewerking van bewoners. Het buitengebied is daardoor aantrekkelijker geworden voor recreatief gebruik.

Wandelen en fietsen

Voor zowel wandelaars als fietsliefhebbers is Borne een ideaal start- en eindpunt. Aangezien Borne in het hart van Twente ligt, zijn de mooiste plekjes in Twente via het bekende fietsknooppuntsysteem eenvoudig te bereiken. Ook het regionale wandelnetwerk is onlangs compleet vernieuwd en uitgebreid zie hier. Naast de vele gemarkeerde wandelroutes (gekleurde pijlen) lopen er ook diverse themaroutes door De Groene Poort. Denk hierbij aan het bekende Marskramerpad, het Hilligenpad en het plaatselijke Kloosterpad Zenderen.