Openluchttheater Hertme

Adres
Hertmerweg 31, 7626LV Hertme

Openluchttheater Hertme

In een idyllische omgeving in het kerkdorp Hertme staat het openluchttheater met ruim 2.000 zitplaatsen.

Tijdens de zomermaanden zijn hier tal van culturele evenementen en optredens. Het openluchttheater in Hertme heeft landelijke bekendheid door het jaarlijkse Afrika Festival. bestaat uit vrijwilligers en verzorgt de algemene gang van zaken rond het theater. Zo regelt zij o.a. het onderhoud en de financiën. De verschillende activiteiten worden uitgevoerd door werkgroepen.

De stichting heeft ten doel het instandhouden en exploiteren van het openluchttheater te Hertme.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het stimuleren en (doen) organiseren van culturele, maatschappelijke en kerkelijke activiteiten in het openluchttheater te Hertme, alles in de ruimste zin.

Agenda

Musical Rent

in het Openluchttheater in Hertme

Locatie
Openluchttheater Hertme, Hertme

De musical Rent is een rockmusical, gebaseerd op Puccini’s opera La Bohème, het vertelt het verhaal van een groep jonge kunstenaars waarin het HIV-virus de dood zal betekenen. Acht unieke personages proberen op zijn of haar eigen manier om te gaan met confrontaties als armoede, relaties, verslaving, verlies en liefde. Welke keuzes maak je als je weet dat je niet lang meer leeft? Mag je in deze maatschappij nog zijn wie je wilt zijn? Hoe belangrijk is vriendschap en liefde voor jou? Een musical met vragen en onderwerpen die zeker bij de jongeren van nu nog erg leeft en goed aansluit bij hun belevingswereld.

Musical Rent

in het Openluchttheater in Hertme

Locatie
Openluchttheater Hertme, Hertme

De musical Rent is een rockmusical, gebaseerd op Puccini’s opera La Bohème, het vertelt het verhaal van een groep jonge kunstenaars waarin het HIV-virus de dood zal betekenen. Acht unieke personages proberen op zijn of haar eigen manier om te gaan met confrontaties als armoede, relaties, verslaving, verlies en liefde. Welke keuzes maak je als je weet dat je niet lang meer leeft? Mag je in deze maatschappij nog zijn wie je wilt zijn? Hoe belangrijk is vriendschap en liefde voor jou? Een musical met vragen en onderwerpen die zeker bij de jongeren van nu nog erg leeft en goed aansluit bij hun belevingswereld.

Halloween

Griezelen in het theater

Aanvang
Locatie
Openluchttheater Hertme, Hertme

…Het spannendste Halloween festijn van Twente!